Skip to main content

Social Innovation

Social innovation kan anvendes til at forstå og skabe varige sociale forandringer. Muligheder for at finde nye løsninger på et socialt problem, der er mere effektive og bæredygtige end den eksisterende løsning. Social innovation - at skabe social værdi. 

Social Entrepreneurship

Behovet for Social entreprenørskab har i en årrække været stigende i løsningen og understøttelsen af de samfundsmæssige velfærdsstrategier. Brugen af private (sociale) virksomheder som offentlige og private partnerskaber (OPP) har vist sin styrke i udviklingen af nye velfærdsløsninger samt i udmøntningen heraf. 

Social Kommunikation

At skabe forståelse og mening gennem form og sprog.
Social kommunikation er et væsentligt strategisk virkemiddel til at omsætte viden, erfaringer og evidens i en form der sikrer ønskede målopfyldelse. Fx som dokumentation, inspiration eller forandring af praksis.